Ståndsriksdagens dokument 1521-1866

Här finns digitaliserade riksdagsakter, ståndsriksdagens protokoll och register.

  • Riksdagsakter från tidiga riksdagar och riksdagsliknande möten från åren 1521-1617 och 1719-1734.
  • Dokument från ståndsriksdagen, d.v.s från riksdagen som bestod av de fyra stånden, adel, präster, borgare och bönder. Det här materialet finns för perioden 1627-1866. Bihangen till protokollen finns från 1809.
  • Ett antal protokoll är ännu inte utgivna utan finns enbart som handskrifter. På Riksdagsbibliotekets webbplats kan du se vilka protokoll som hittills har givits ut.

    Utgivet material går att ta del av i tryckt form på Riksdagsbiblioteket.